לפני שמתחילים
הערכת מצב - איפה אנחנו עומדים?
להפוך כישרון לעסק
מתי מספיקים הכל? ניהול זמן של אנשים מוכשרים
איך הכל מתחבר? הצבת יעדים ואסטרטגיה
סיכום הקורס - אז לאן הגענו? ומה הדבר הבא?
בונוסים