תרגול שיפוץ ושדרוג השיר והעלאה לקורס למעבר של סטפר וקבלת פידבק