תרגול קצר לכתיבת פזמון שמיועד להלחנה – אין לחן-אין מילים / יש מילים-אין לחן