מחשבה מהירה – איך חושבים בזמן שמדברים? הפרדה בין המח לפה