לקראת יציאה לכתיבת השיר וכמה מילים על מטאפורות, דימויים ואנלוגיות