כשבזמן הביצוע קולטים שיש דברים שפשוט לא יושבים על הקצב – איך פותרים את זה?