כלל חשוב שיעזור לנו להישאר על הביט וקצת על ביקורת עצמית