חיבור לקול “הרגיל” שלנו ומציאת איזון כללי בין “איך אנחנו רוצים להישמע”