ההבדל בין “למי אני כותב את זה” ל”מי הולך לשמוע את זה”