הבדלים בין ביצוע השיר על במות שונות – דגשים חשובים