איך גורמים לפזמון להרגיש טבעי, נח ומחובר לבתים ולביט+תרגול פזמון לקטעים שכתבנו